1 MAJA - Demonstracja

01.05.2017
Plac Jana Pawła II (dawniej pl. 1 Maja)
godz 15:00

DEMONSTRACJA 1 MAJA
Dzień ludzi pracy


Zapraszamy do wspólnych obchodów dnia 1 maja! Powracając do pierwotnego znaczenia i idei, które ten dzień reprezentuje, odwołujemy się do tradycji ruchów pracowniczych. Mimo że od momentu rozpoczęcia walki o tak podstawowe prawa, jak ośmiogodzinny dzień pracy, minęło przeszło sto lat, dziś nadal są nam wydzierane. Tego dnia zamanifestujemy naszą pracowniczą dumę i będziemy wzywać do samoorganizacji oraz solidarności.

Trasa marszu:
pl. Jana Pawła II Kazimierza Wielkiego Szewska Grodzka Most Uniwersytecki Drobnera Łokietka pl. Św. Macieja

Demonstracja ma charakter NO LOGO dla partii politycznych.

Demonstracja towarzyszy III Kongresowi Anarchistycznemu KONGRESONO.
Więcej informacji:
www.kongresono.bzzz.net


1st MAY DEMO
Working Peoples Day

1.05. 2017
15:00
pl. Jana Pawła II (formely 1 Maja)
Wrocław

Come and join us in celebrating 1st May! By returning to the original meaning and ideals that this date represents, we refer to the long tradition of workers movements. Although it has been over 100 years since the beginning of the struggle for such fundamental rights as 8-hour workday, they are still being breached. On that day we shall manifest workers pride and call for self-organisation and solidarity.

March route:
pl. Jana Pawła II Kazimierza Wielkiego Szewska Grodzka Most Uniwersytecki Drobnera Łokietka pl. Św. Macieja

The demonstration accompanies the 3rd Anarchist Congress KONGRESONO.
More info:
www.kongresono.bzzz.net