Warsztat Lunch&Learn

05.06.2017
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
godz 11:00

Czy jest tylko jedna ścieżka rozwoju dla świata i czy jest ona sprawiedliwa?

Zapraszamy na warsztat Launch&Learn prowadzony przez EkoCentrum Wrocław jako partnera Alliance of Associations Polish Green Network organizowany przy współpracy Samorządu Doktorantów UWr z Fundacja EkoRozwoju i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, który pozwoli na skonfrontowanie własnej wizji świata z jego aktualnym stanem i przyjrzenie się różnym modelom rozwoju.
Przedyskutujemy największe wyzwania, jakie stoją dziś przed wszystkimi ludźmi i sposoby na zmierzenie się z nimi. Uczestnicy dowiedzą się, jaki jest nasz udział w zrównoważonym rozwoju wszystkich społeczeństw.
A na koniec zajęć... wspólnie zjemy lunch! :)

Warsztat odbędzie się 5 czerwca 2017 w godz. 11:00 - 13:00 w sali nr -1 w Instytucie Historii Sztuki UWr.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 czerwca na adres mailowy: samorzad.doktorantow@uwr.edu.pl
Warsztat jest skierowany do studentów i doktorantów!

*Warsztat organizowany jest w ramach kampanii Polskiej Zielonej Sieci Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych. współfinansowanej w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Współorganizatorem warsztatu jest Rada Doktorantów UWr oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.